Hisnul Muslim – FALALAR ZIKIRI


Allah Madaukakin Sarki ya ce: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ Fazkuriniy Azkurkum Washkuruliy Wala Takfuruni. Ku ambace ni zan ambace ku, ku gode mini kada ku butulce mini” [Bakara, aya ta 152]. يَا أَيُّهَا…

Read More...